Instagram Youtube Facebook עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

נמצאו 279 מפגשים

קולנוע סדרות 8 מפגשים

קלאסיקה אמריקאית

ימי רביעי, 17:30-19:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 06.12.2023

מרצה

ד"ר הנרי אונגר
מידע נוסף

תעשיית החלומות וכיצד בראה הוליווד את ה"מציאות"

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • 17:30 | 06.12.2023

מרצה

ד"ר הנרי אונגר
מידע נוסף

גיבורי המקרא כבני אדם

ימי רביעי, 19:30-20:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 06.12.2023
מרצים שונים
מידע נוסף

הזוג המלכותי אחאב ואיזבל – מי כאן ה"מלך"?

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • 19:30 | 06.12.2023

מרצה

הרב אילעאי עופרן
מידע נוסף

התשבץ המזרח תיכוני

ימי ראשון, 17:30-19:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א
 • המפגש הקרוב - 17.12.2023

מרצה

פרופ' עוזי רבי
מידע נוסף

תימן וקרן אפריקה – מוקד אסטרטגי

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א
 • 17:30 | 17.12.2023

מרצה

פרופ' עוזי רבי
מידע נוסף

סין בעת המודרנית

ימי ראשון, 19:30-20:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 17.12.2023

מרצה

ד"ר גליה דור
מידע נוסף

לאחר מאו ועד סוף המאה ה-20

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • 19:30 | 17.12.2023

מרצה

ד"ר גליה דור
מידע נוסף

היכרות עם חכמי ישראל

ימי שני, 17:30-18:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 18.12.2023

מרצה

הרב ד"ר בנימין לאו
מידע נוסף

שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • 17:30 | 18.12.2023

מרצה

הרב ד"ר בנימין לאו
מידע נוסף
אמנות סדרות 8 מפגשים

הציור מתבונן על עצמו

ימי שני, 19:30-20:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 18.12.2023

מרצה

יונתן הירשפלד
מידע נוסף

מיתוסים על הולדת הציור

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • 19:30 | 18.12.2023

מרצה

יונתן הירשפלד
מידע נוסף