Instagram Youtube Facebook עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

נמצאו 11 מפגשים

משברי אמונה ומשברי אמון בחברה הישראלית

ימי שלישי, 19:30-21:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א
 • המפגש הקרוב - 16.04.2024

מרצה

פרופ' משה הלברטל
מידע נוסף

בין ספרות לפסיכולוגיה

ימי רביעי, 19:30-20:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 17.04.2024

מרצה

ד"ר חיים שפירא
מידע נוסף

על שיחות ומונולוגים

ימי שישי, 9:30-11:00

 • אנו - מוזיאון העם היהודי
 • המפגש הקרוב - 19.04.2024

מרצה

פרופ' שלמה בידרמן
מידע נוסף

חידות קיומיות מחפשות תשובה…

ימי חמישי, 19:30-21:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 02.05.2024

מרצה

אירי ריקין
מידע נוסף

מבט על התרבות הגרמנית

ימי שלישי, 11:30-13:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 07.05.2024

מרצה

פרופ' משה צוקרמן
מידע נוסף

גיבורי התרבות של אסיה

ימי רביעי, 17:30-18:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 22.05.2024

מרצה

פרופ' יעקב רז
מידע נוסף

חיים שכאלה: על ביוגרפיות מדומיינות

ימי שישי, 9:30-11:00

 • אנו - מוזיאון העם היהודי
 • המפגש הקרוב - 08.11.2024

מרצה

פרופ' שלמה בידרמן
מידע נוסף

"הקיטש" וה"נשגב" בתרבות המערב

ימי שלישי, 11:30-13:00

 • Zoom / מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א
 • המפגש הקרוב - 12.11.2024

מרצה

פרופ' משה צוקרמן
מידע נוסף

חומר למחשבה

ימי רביעי, 19:30-21:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 13.11.2024

מרצה

ד"ר חיים שפירא
מידע נוסף

גיבורי תרבות

ימי חמישי, 19:30-21:00

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 14.11.2024

מרצה

אירי ריקין
מידע נוסף

החוויה המיסטית

תודעת האדם בין דממה ואקסטזה
ימי רביעי, 17:30-18:45

 • מוזיאון ארץ ישראל, רח' חיים לבנון 2, ת"א / Zoom
 • המפגש הקרוב - 20.11.2024

מרצה

פרופ' יעקב רז
מידע נוסף