Instagram Youtube Facebook עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

מידע כללי על נהלי הרשמה

1. הודעה על פתיחת הסדרה תשלח בדוא"ל לנרשמים כשבוע לפני פתיחתה. הנהלת "הקתדרה" שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, על כל שינוי תימסר הודעה אישית בדוא"ל וב-SMS.

2. זיכויים וזכויות המנויים:
הקתדרה נוהגת באדיבות וברוחב לב ומעודדת מימוש הזכות להרצאה חלופית להרצאות שהן חלק מסדרות שנתיות. הזכות אינה תקפה לאירועים חד-פעמיים, מופעים מוסיקליים והרצאותיהן של יערה קידר ופרופ' סוזי נבות.
– על היעדרות מהרצאה יש להודיע לפחות 48 שעות מראש, למעט מקרים חריגים.
– השימוש בזיכויים מותנה בהרשמה לסדרה בשנת הלימודים תשפ"ד.
 מספר הזכויות שניתן לצבור מוגבל ל-6 לאדם בשנה ותקפים לשנתיים בלבד.
 צבר של זכויות אינו מהווה בסיס לרכישת סדרה מלאה.

3. נוהל ביטול הרשמה:
בכל שלב ניתן להקפיא השתתפות או לבחור קורס חלופי ללא דמי ביטול.
במידה וברצונך לקבל החזר כספי, להלן התנאים:

מועד קבלת בקשת ביטולגובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד יום לפני תחילת הקורס10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחדערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשיםערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשיםערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותראין החזר כספי

4. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בדוא"ל למרכז ההרשמה. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
5. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח סדרה עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
6. הפעלת תכניות הלימודים וכן טיפול בלומדים באחריותה הבלעדית של "הקתדרה".
7 . הזכות לשינויים שמורה לקתדרה.


הנחות ומבצעים

ההנחות ניתנות ברישום לקורסים/סדרות בלבד בשנת הלימודים תשפ"ג ובהתאם למחיר הקטגוריה הרלוונטית (חברים חדשים / חברים ממשיכים/ חברי מועדון "קתדרה פלוס").

1. גמלאי משרד ראש-הממשלה וחברי ארגון "שובל" זכאים ל-30% הנחה.
2. מחזיקי תעודת נכה ועיוור ומלוום זכאים ל-30% הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
3. חברי מועדון חוג השמש של רשת ישרוטל זכאים ל-10% הנחה.
4. חברי עמותת בוגרי בנק לאומי זכאים ל-20% הנחה.
5. גמלאי בנק הפועלים יהיו זכאים ל-20% הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
6. חברי מועדון "חבר ידע" והסתדרות העובדים החדשה זכאים להנחה על קורסים נבחרים, ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של שני הגופים.

* ההנחות ניתנות בהרשמה לסדרות בלבד
* ההנחות ניתנות ממחיר הקטגוריה אליה הינך שייך – חברים חדשים / חברים ממשיכים / חברי מועדון "קתדרה פלוס"
* אין כפל הנחות