התחברות באמצעות SMS

באפשרותך להכנס למערכת על ידי קבלת סיסמה זמנית אל הטלפון הנייד הרשום במערכת.
יש להקליד את מספר הטלפון בן 10 ספרות לקבלת סיסמה זמנית.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים