תמונת מועד הרצאה: "אני חושב.." ומה בכך? כיצד שינה דקארט את הפילוסופיה המערבית - הפילוסופים הגדולים 1

"אני חושב.." ומה בכך? כיצד שינה דקארט את הפילוסופיה המערבית - הפילוסופים הגדולים 1

פרטי ההרצאה

15.11.2019
"אני חושב.." ומה בכך? כיצד שינה דקארט את הפילוסופיה המערבית
ד"ר שי בידרמן
, המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת תל-אביב

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים