תמונת מועד הרצאה: "אני חושב.." ומה בכך? כיצד שינה דקארט את הפילוסופיה המערבית - הפילוסופים הגדולים 1

"אני חושב.." ומה בכך? כיצד שינה דקארט את הפילוסופיה המערבית - הפילוסופים הגדולים 1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים