תקנון

מידע כללי על נהלי הרשמה

1 .הודעה על פתיחת הלימודים המיקום המדויק הזמן והשעה תשלח בדואר אלקטרוני לנרשמים כשבועיים לפני פתיחת כל קורס. הנהלת "הקתדרה" שומרת לעצמה את הזכות לשינויים עליהם תימסר הודעה אישית לכל הנרשמים לאותו קורס.

2 .נוהל ביטול הרשמה:
 

מועד קבלת בקשת ביטול  גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד יום תחילת הלימודים  דמי הרשמה וטיפול בסך 75 ₪
לאחר מפגש אחד  דמי הרשמה וטיפול בסך 75 ₪ + ערך יחסי של מפגש  אחד
לאחר שני מפגשים  דמי הרשמה וטיפול בסך 75 ₪ + ערך יחסי של שני  מפגשים
לאחר שלושה מפגשים  אין החזר כספי

 

3. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד למרכז ההרשמה. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
4. גובה הקיזוז המינימלי עבור ביטול הרשמה יהיה סכום דמי הטיפול המנהלי בסך 75 ש"ח.
5. זיכוי כספי עבור ביטול השתתפות ע"פ נוהל ביטול הרשמה, יועבר רק לאחר החזרת כרטיסי ההשתתפות בסדרה.
6. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית
למרכז ההרשמה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי "הקתדרה".
יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
7. לא יינתן זיכוי כספי עבור אי הגעה להרצאה יחידה במסגרת סדרה. במקרים מסוימים תינתן הרצאת פיצוי חלופית בכפוף למתן הודעה של 24 שעות מראש על אי הגעה להרצאה, ועל בסיס מקום פנוי בהרצאות אחרות. הפיצוי תקף להרצאה חלופית בשנת הלימודים הנוכחית בלבד.
8. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
9 .הפעלת תכניות הלימודים וכן טיפול בלומדים באחריותה הבלעדית של "הקתדרה".
10. הזכות לשינויים שמורה לקתדרה.

זיכויים וזכויות המנויים
• מנויי הקתדרה זכאים להודיע על היעדרות מהרצאה, אין צורך לפרט את סיבת ההיעדרות אך יש להודיע 48 שעות מראש באמצעות דוא"ל katedra@katedra.co.il או דרך עמוד "צור קשר" באתר האינטרנט www.katedra.co.il
• הקתדרה נוהגת באדיבות ורוחב לב בכל נושא הזיכויים ומעודדת מימוש הזכות להרצאות שהן חלק מקורסים רצים בלבד
ולא מאירועים חד-פעמיים והרצאות חד-פעמיות במהלך השנה.
• הזכות למימוש ניתנת לא רק על ידי המנוי הרשום אלא מאפשרת להזמין אורחים, בני משפחה וחברים על בסיס מקום פנוי באולם.
• מספר הזיכויים שניתן לצבור מוגבל ל-6 לאדם בשנה.
• את הזיכויים ניתן לממש בשנה קלנדרית אחת ואין לגרור צבר של זיכויים משנה לשנה.
• צבר של זיכויים איננו בסיס לקבלת קורס שלם ללא תשלום. הקתדרה מקיימת למעלה מ-800 אירועים בשנת לימודים.
אנחנו בטוחים שתצליחו לבחור לעצמכם הרצאה חלופית על היעדרותכם ולשבץ מועדים חלופיים.

אירועים חד פעמיים:
- הודעה על ביטול עד 7 ימי עסקים מיום ההרצאה – החזר כספי מלא.
- הודעה על ביטול בתוך 7 ימי עסקים מיום ההרצאה ועד 24 שעות מיום ההרצאה – הסכום יישאר בקתדרה לטובת הרצאה אחרת על בסיס מקום פנוי     ובתיאום עם משרדי הקתדרה.
- הודעה על ביטול 24 שעות לפני ההרצאה או פחות – לא יתקבל החזר כספי ולא תתאפשר הרצאה חלופית.

 

הנחות ושיתופי פעולה
- חברי ההסתדרות הרפואית "הר"י" זכאים להנחה על קורסים נבחרים, לצפיה ברשימת הקורסים לחצו כאן.
חיילים וחיילות במדי צה"ל, זכאים לכניסה חופשית לכל האירועים על בסיס מקום פנוי.
גמלאי משרד ראש-הממשלה בעלי כרטיס ההנחות הלבן זכאים ל 30% - הנחה בהרשמה לקורסים בלבד.
-  מחזיקי תעודת נכה ועיוור ומלוום זכאים ל-30% הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
-  "חבר-ידע" זכאים להנחה על קורסים נבחרים, פרטים באתרי האינטרנט של האירגון.
-  מחזיקי כרטיס האשראי של מועדון יח"ד זכאים ל-5% הנחה ברישום לקורסים, ההנחה מוענקת באופן אוטומטי דרך חברת האשראי.
-  חברי מועדון חוג השמש של רשת ישרוטל זכאים ל-10% הנחה בהרשמה לקורסים בלבד.
-  חברי הקבוצות "גייסות הרוח" (זאב רז), "קלי רגליים" (גדעון צ'טיאט), "תותים רמת השרון", "חוג הזהב" (עדינה כספי), "חבורת שוהם" (יעל),
קבוצת "החברים של תלמה" זכאים להנחה של 20% בהרשמה לקורסים בלבד.
חברי עמותת בוגרי לאומי זכאים ל-20% הנחה ברישום לקורסים, על מנת לקבל את ההנחה יש להירשם דרך משרדי עמותת בוגרי בנק לאומי.

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים