תמונת מנוי: תמונות מחיי נישואין

תמונות מחיי נישואין

תרבות, ספרות ופילוסופיה
עונה: 2017/2018
מפגשים במנוי: 8

פרטים נוספים

מרצה: הסופר חיים באר
פרופ' לספרות עברית, אונ' בן-גוריון


מערכת היחסים בין בני זוג שראשיתם על פי רוב בהתאהבות ובתשוקה המבקשות מיסוד וקביעות והמשכה... פעמים באהבה ובחברות נאמנה ופעמים בהתנפצות ובשבר, העסיקה מאז ומעולם את "האדם המספר". בסדרת המפגשים נעסוק במערכות אלו כפי שהן באות לכלל ביטוי ביצירה העברית מראשית דרכה ועד ימינו.

התוכנית:

15/11/2017
סיפורי המקרא
משה וציפורה, מיכל ודוד

27/12/2017
סיפורי חז"ל
רבי עקיבא ורחל, ברוריה ורבי מאיר

24/01/2018
יוסף חיים ברנר
בחורף

14/02/2018
דוד פוגל
חיי נישואין

21/03/2018
ש"י עגנון
הרופא וגרושתו ופרנהיים

25/04/2018
דבורה בארון
הגולים

23/05/2018
יעקב שבתאי
הדוד פרץ ממריא

27/06/2018
חיים באר
שיחה על הרומן החדש, "בחזרה לעמק רפאים", שעתיד לראות אור בתחילת השנה

המפגשים מתקיימים בימי רביעי בין השעות 19:30-21:00
במוז"א - מוזיאון ארץ-ישראל, רח' חיים לבנון 2 רמת-אביב


שכ"ל ל-8 מפגשים: 690 ש"ח
 

הרצאות הכלולות בסדרה

הרצאה תאריך בשעה
תמונות מחיי נישואין | 15/11/2017

סיפורי המקרא - משה וציפורה, מיכל ודוד
מרצה: הסופר חיים באר

15/11/2017 19:30
תמונות מחיי נישואין | 27/12/2017

סיפורי חז"ל - רבי עקיבא ורחל, ברוריה ורבי מאיר
מרצה: הסופר חיים באר

27/12/2017 19:30
תמונות מחיי נישואין | 24/01/2018

יוסף חיים ברנר - בחורף
מרצה: הסופר חיים באר

24/01/2018 19:30 הזמן עכשיו
תמונות מחיי נישואין | 14/02/2018

דוד פוגל - חיי נישואין
מרצה: הסופר חיים באר

14/02/2018 19:30 הזמן עכשיו
תמונות מחיי נישואין | 21/03/2018

ש"י עגנון - הרופא וגרושתו ופרנהיים
מרצה: הסופר חיים באר

21/03/2018 19:30 פרטים נוספים
תמונות מחיי נישואין | 25/04/2018

דבורה בארון - הגולים
מרצה: הסופר חיים באר

25/04/2018 19:30 פרטים נוספים
תמונות מחיי נישואין | 23/05/2018

יעקב שבתאי - הדוד פרץ ממריא
מרצה: הסופר חיים באר

23/05/2018 19:30 פרטים נוספים
תמונות מחיי נישואין | 27/06/2018

חיים באר - "בחזרה לעמק רפאים"
מרצה: הסופר חיים באר

27/06/2018 19:30 פרטים נוספים
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים