תמונת מנוי: מסע בשבילי התנ"ך

מסע בשבילי התנ"ך

היסטוריה, אקטואליה וישראליות
עונה: 2017/2018
מפגשים במנוי: 8

פרטים נוספים

"מסע בשביל התנך" - איוב, משלי והמגילות 

מרצה: הרב ד"ר בנימין לאו
רב קהילת רמב"ן, שכונת קטמון, ירושלים

בשנה הקרובה נקרא בספרי החכמה איוב, משלי והמגילות ונגיע לקו הסיום של התנ"ך עם ספר דברי הימים.

התוכנית:

ספר איוב
מקומו של השטן במסורת ישראל.

ספר משלי
קליטת ודחיית ספרי החכמה בתנך.

מגילת שיר השירים
על החול ועל הקודש בשירת המקרא.

מגילת אסתר
הפרודיה והריאליה בסיפור המגילה.

ספר דניאל
ספרות אפוקליפטית שנכנסה למקרא.

ספר דברי הימים
על הנרטיב ההיסטורי של שבי ציון.

ספר דברי הימים ב'
נביאים שנבראו בספר דברי הימים.

929 סוף הדרך

המפגשים מתקיימים בימי רביעי בשעות 17:30-19:00
במוז"א - מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון 2 רמת-אביב


שכ"ל - 8 מפגשים

לנרשמים עד ה-5.9 - 690 ש"ח
לנרשמים אחרי ה-5.9 - 750 ש"ח

הרצאות חובה

הרצאה תאריך בשעה
מסע בשביל התנ"ך 1 15/11/2017 17:30
מסע בשביל התנ"ך 2 27/12/2017 17:30
מסע בשביל התנ"ך 3 10/01/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך 4 14/02/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך 5 07/03/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך 6 02/05/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך 7 23/05/2018 17:30
מסע בשביל התנ"ך 8 20/06/2018 17:30

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים