תמונת מועד הרצאה: ישראל והמזרח התיכון - קונספציה חדשה וערכת כלים אחרת - המזרח התיכון - תמונת מצב 5

ישראל והמזרח התיכון - קונספציה חדשה וערכת כלים אחרת | פרופ' עוזי רבי

מפגש ב- ZOOM
ראשון, 02 מאי 2021 בשעה 17:30
מחיר 95 ₪

פרטי ההרצאה

מרצה: פרופ' עוזי רבי
ראש מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל- אביב


2.5.2021
ישראל והמזרח התיכון - קונספציה חדשה וערכת כלים אחרת


מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים