פרטי ההרצאה

29.11.2019
יפן המודרנית -פוליטיקה כלכלית
פרופ' ניסים אוטמזגין
, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים