תמונת מנוי: טריו יפן

טריו יפן

תרבויות
עונה: 2019/2019
מפגשים במנוי: 3

פרטים נוספים

יפן- מדינה בעלת ניגודים וקודים זרים לעיניים מערביות, שובה את דמיוננו מאז ומעולם. שלושה מומחים לתרבות יפן, ייקחו אותנו למסע אל יפן של המאה ה-21.

התוכנית:
15.2.2019 
מכורים לחדשנות? טכנולוגיה והחברה היפנית
ד"ר מיקי דליות-בול, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

29.3.2019
להסתכל על הדברים אחרת: התרבות הוויזואלית של יפן
גליה דור, דוקטורנטית בחוג למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב

5.4.2019
משפחה וחינוך ביפן
פרופ' ניסים אוטמזגין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים


המפגשים מתקיימים בימי שישי בשעות 9:30-11:00
במוז"א - מוזיאון ארץ-ישראל רח' חיים לבנון 2 רמת-אביב


שכ"ל ל-3 מפגשים: 280 ש"ח
מחיר לחברי הקתדרה: 240 ש"ח

 

הרצאות הכלולות בסדרה

הרצאה תאריך בשעה
מכורים לחדשנות? טכנולוגיה והחברה היפנית

ד"ר מיקי דליות-בול, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

15/02/2019 09:30
להסתכל על הדברים אחרת: התרבות הוויזואלית של יפן

גליה דור, דוקטורנטית בחוג למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב

29/03/2019 09:30
משפחה וחינוך ביפן

משפחה וחינוך ביפן
פרופ' ניסים אוטמזגין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

05/04/2019 09:30

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים