תמונת מועד הרצאה: חקר המוח - המילה האחרונה 3

חקר המוח - המילה האחרונה | 01/05/2018

קורסים
אודיטוריום רוטשילד - מוז"א
שלישי, 01 מאי 09:30
מחיר 95 ₪

פרטי ההרצאה

מרצה: ד"ר רועי תירוש, רופא
יועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיה ומרצה בתחום חקר המוח

01/05/2018
הזיכרון
הרשתות העצביות להקניית הזיכרון, האינטואיציה, קידוד, אחסון ושליפה.

יישום של ההבנות הקיימות והקניית תרגילים שמטרתם שיפור נרחב של  הזיכרון הקיים.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים