תמונת מועד הרצאה: התסיסה במחנות הפליטים ומה הצעירים העזתים באמת רוצים? - חלון למזרח התיכון 4

התסיסה במחנות הפליטים ומה הצעירים העזתים באמת רוצים? - חלון למזרח התיכון 4

פרטי ההרצאה

3.2.2020
התסיסה במחנות הפליטים ומה הצעירים העזתים באמת רוצים?
אורית פרלוב, חוקרת רשתות חברתיות בעולם הערבי, המכון למחקרי בטחון לאומי INSS

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים