פרטי ההרצאה

12.11.2019
המזרח התיכון במים סוערים - סיכויים וסיכונים
אלוף (מיל) עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה IDC, המרכז הבינתחומי, הרצליה

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים