תמונת מועד הרצאה: האם המחשב יכול להתאהב? - על אינטליגנציה מלאכותית ושפת מכונה  - הישגים גאוניים 1

האם המחשב יכול להתאהב? - על אינטליגנציה מלאכותית ושפת מכונה - הישגים גאוניים 1

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים