תמונת מועד הרצאה: האינטלקטואלים של הקולנוע  8

האינטלקטואלים של הקולנוע | 13/06/2018

קורסים
אודיטוריום רוטשילד - מוז"א
רביעי, 13 יוני 17:30
משך המפגש: 90 דקות
מחיר 95 ₪

פרטי ההרצאה

מרצה: הנרי אונגר
ראש התכנית הבין תחומית לתארים מתקדמים, אוני' תל אביב

13/06/2018 ​
פרחים שבורים 

במאי: ג'ים ג'רמוש, ארה"ב, 2004
על החיפוש הבלתי מתכלה אחר משמעות החיים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים