פרטי ההרצאה

מרצה: פרופ' עילם גרוס
המחלקה לפיזיקת חלקיקים, מכון ויצמן למדע, Cern המרכז לחקר החלקיקים, שוויץ

6.12.2019
גילוי קרינת בראשית - המפץ הגדול
הסיפור הגדול ביותר בתולדות המדע

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים