תמונת מנוי: אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה  1939-1945

אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה 1939-1945

מדעי הרוח
עונה: 2018/2019
מפגשים במנוי: 7

פרטים נוספים

מרצה: משה חרמץ


התוכנית:

מרדכי אנילביץ
המפקד על המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה

מרדכי רומקובסקי
ראש היודנראט בגטו האחרון על אדמת פולין, גטו לודג'

רודולף הס
מפקד אושוויץ

בין משה קראוס לישראל קסטנר
המאבק על הצלת יהודי הונגריה

חנה סנש
צונחת באירופה ע"מ להציל את אימה, להציל את עמה...

ראול ולנברג
גדול חסידי אומות העולם

יוסי הראל
מפקד על אניית הדגל של המיתולוגיה הישראלית, אקסודוס

תאריכים:
25.12.18 | 22.1.19 | 26.2.19
26.3.19 | 16.4.19 | 14.5.19
11.6.19

המפגשים מתקיימים בימי שלישי בשעות 17:30-19:00
מוזיאון ארץ-ישראל,
רח' חיים לבנון 2, תל-אביב


שכ"ל ל-7 מפגשים: 560 ש"ח

הרצאות הכלולות בסדרה

הרצאה תאריך בשעה
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 25/12/18

מרצה: משה חרמץ
מרדכי אנילביץ

המפקד על המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה

25/12/2018 17:30
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 22/01/19

מרצה: משה חרמץ
מרדכי רומקובסקי
ראש היודנראט בגטו האחרון על אדמת פולין, גטו לודג'

22/01/2019 17:30
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 26/02/19

מרצה: משה חרמץ
רודולף הס
מפקד אושוויץ

26/02/2019 17:30
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 26/03/19

מרצה: משה חרמץ
בין משה קראוס לישראל קסטנר

26/03/2019 17:30
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 16/04/19

מרצה: משה חרמץ
חנה סנש
צונחת באירופה ע"מ להציל את אימה, להציל את עמה...

16/04/2019 17:30
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 14/05/19

מרצה: משה חרמץ
ראול ולנברג
גדול חסידי אומות העולם

14/05/2019 17:30
אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה | 11/06/19

מרצה: משה חרמץ
יוסי הראל
מפקד על אניית הדגל של המיתולוגיה הישראלית, אקסודוס

11/06/2019 17:30

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים